Інформація щодо проведеної інвентаризації

Інформуємо, що за результатами проведеної  щорічної інвентаризації згідно з наказом № 23/Д від 19.09.2019 “Про проведеня річної інвентаризації ТМЦ на Одеському  казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві” надлишків та нестач не виявлено.