Звіт щодо проведеної інвентаризації

Звітуємо, що за результатами проведеної  щорічної інвентаризації згідно з наказом № 151 від 5 вересня 2018р “Про проведеня річної інвентаризації ТМЦ на Одеському  казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві” надлишків та нестач не виявлено.